Categorie: Ed van Veen

Observatie tso basisschool de Balein in de Rijp

 Basisschool de Balein  is een van de weinige scholen in deze regio  die geen continurooster heeft. De kinderen kunnen  dagelijks overblijven in een pauze tijd van  5 kwartier.

Tijdens deze observatie  (oktober 2023) waren er ruim 65 kinderen  die in de aula van de school gingen eten.

De groepen zitten bij elkaar aan tafeltjes en gaan na het eten  buitenspelen.

De tso van de Balein is een goed lopende organisatie die met hulp van een vast overblijfteam dagelijks het  overblijven verzorgt.

 Het vaste team van overblijfkrachten zat tijdens het eten verspreid aan verschillende tafeltjes. Vandaag waren er 6 overblijfkrachten voor begeleiding aanwezig.

Sommige van hen aten mee en overal waren er levendige gesprekjes met de kinderen.

De kinderen gingen netjes met het eten om; er was geen ongeoorloofde gedrag.

Tijdens het buitenspelen hebben de kleuters een eigen speelplaats en gaan de overige kinderen naar het voetbalveld of de verschillende klimtoestellen op het speelplein.

 

De overblijf van de Balein heeft als doel de kwaliteit en de voortgang van het overblijven te bewaken  en zo nodig te verbeteren.

Kwaliteit is een ruim begrip maar aan de volgende kwaliteitseisen voldoet de overblijf van de Balein.

 

1 De kwaliteit van het gebouw en de omgeving.

Er is voldoende ruimte binnen

Er is voldoende ruimte buiten

De ruimtes zijn schoon

 

2 De fysieke veiligheid

Het spelmateriaal is veilig

Het meubilair is veilig

De ruimtes zijn veilig

Er is hulp bij ongelukken

Het buitenspelen is veilig

Nood-telefoonnummers van ouders zijn bekend

 

3 De sfeer

Het is gezellig tijdens het overblijven

De sfeer is warm

De sfeer is ontspannen

Er zijn buiten leuke activiteiten

 

4 De rust

Er is voldoende begeleiding

De spullen staan van te voren klaar

De overblijfkrachten en kinderen kennen de regelds

Tijdens het eten wordt er niet gelopen

Binnen wordt er niet gerend.

De kinderen kennen de overblijfkrachten.

 

De school kan trots zijn op de overblijfkrachten en de kinderen die er dagelijks voor zorgen dat de lunchpauze op een fijne en ontspannen wijze wordt uitgevoerd.

 

Ed van Veen.

Observatie tso van Kindcentrum  Wilhelmina in Helmond.

Op dinsdag 20 juni  2023 was het feest voor de tso van Kindcentrum Wilhelmina. Na vele observaties bleek dat de tso van de school voldeed aan de kwaliteitscriteria voor de tso. Dit werd beloond met een oorkonde met een gouden ster en deze werd door de directeur in ontvangst genomen.

Hier ging een lang traject aan vooraf. De school  heeft 17 klassen waarbij in de kleuterbouw  vaak 2 overblijfkrachten per groep de kinderen begeleiden. Vanaf groep 3 staat er in iedere groep een overblijfkracht.

De overblijfkrachten werken op maandag, dinsdag en donderdag. Zij verzorgen de begeleiding tijdens het eten en het buiten spelen. Zo hebben de leerkrachten van iedere groep op de genoemde dagen altijd een uur pauze.

De coördinatrice Ellen Veldhuis regelt de aanname en het inwerken  van nieuwe overblijfkrachten, verzorgt de dagelijkse bezetting van de groepen, ondersteunt de overblijfkrachten en is degene die bij niet juist gedrag van kinderen vaak de  problemen samen met de overblijfkrachten  oplost. Een zeer drukke baan. Tevens heeft zij aan het einde van elk  schooljaar een functioneringsgesprek met elk van de overblijfkrachten.

Zij heeft inmiddels ondersteuning van drie bouwcoördinatoren voor de tso namelijk een bouwcoördinator voor de kleuterbouw, een voor de middenbouw en een voor de bovenbouw. Zij rapporteren dagelijks dagelijks aan Ellen. Voor het  contact is een aparte app in werking gesteld, zodat de communicatie optimaal kan verlopen.

Het eten verliep tijdens de verschillende observaties, in de groepen, meestal gezellig o.l.v. een van de overblijfkrachten. De meeste overblijfkrachten hebben goed overwicht en begeleiden de leerlingen communicatief goed.

Na het eten gaan de overblijfkinderen  buiten spelen. Er is een apart speelplein voor de groepen 1 t/m 3 met veel spelmogelijkheden.

De groepen  4 t/m 8 spelen op een prachtig, groot speelplein met veel spelactiviteiten zoals klimrek, zandbak, stenen voetbalveld. Verder veel groen met bosjes en struiken waar de kinderen graag spelen en kennis maken met de natuur. Tevens is er een afgebakend gebied waar konijnen , kippen enz..rondlopen. Deze dieren worden elke dag door een groep kinderen tussen de middag o.l.v. een overblijfkracht verzorgd .

Voor het surveilleren bij groep 4 t/m 8 tijdens het spelen wordt voor het grote speelplein wekelijks aan iedere overblijfkracht een zone op het plein aangewezen waar gesurveilleerd dient te worden.

Al met al  verloopt de organisatie en de uitvoering van de tso zodanig dat het dagelijks voor de kinderen een fijne lunchpauze is.

De Wilhelminaschool kan trots zijn op het team van overblijfkrachten.

Gefeliciteerd met de gouden ster!

 

Observatie Kennedy in Den Haag

Op dinsdag 22 november 2022. is voor de derde keer een gouden en dus platina ster uitgereikt aan de TSO van de John. F. Kennedyschool uit Den Haag. De school was al een TSO-voorbeeldschool sinds 2018.

Er zijn twee observaties (september en oktober jl.) verricht: één voor het kleutergedeelte waar ouders naast het spelen ook het eten begeleiden, en één van de begeleiding van het spelen van de midden- en bovenbouwkinderen.

Tops bij de kleuters zijn:

De kleuters spelen op een apart speelplein.

★ Er zijn heel veel speelmogelijkheden waar ook gebruik van wordt gemaakt door de kinderen die overblijven. Denk aan zandbak, banden, knikkerpot, klimrek, stoepkrijt en karretjes.

★ De onderbouw voldoet volledig aan de kwaliteitscriteria van een gouden ster met onder andere dat iedere overblijfkracht in bezit is van een VOG, scholing heeft gevolgd en empathisch in de begeleiding met de kinderen is.

★ De werkwijze van deze TSO-groep is een voorbeeld voor de integratie van andere culturen in de tussenschoolse opvang. Vooral Annemarie, de hoofdcoördinatrice, heeft hier veel werk en tijd aan besteed.

Tops bij het spelen van kinderen van de midden- en bovenbouw zijn:

★ Er is op de Kennedyschool een TSO-team voor de kleuterbouw met een coördinatrice. Ditzelfde geldt voor de middenbouw en bovenbouw. Hierdoor is er onderling goed contact in de teams tijdens het overblijven.

★ Er zijn heel veel speelmogelijkheden voor de kinderen waar ook gebruik van wordt gemaakt zoals hockey, voetballen (twee dagen in de week), verstoppertje spelen in het zogenaamde groene bos, stelten, karretjes en een gamer die werkt op zonnecellen.

★ Daarnaast is er iedere dag tijden het spelen een sportcoach aanwezig die het voetballen of hockeyen begeleidt.

★ Een leuk spelletje was hier en daar om in de Kinderboekenweek via een code het woord te raden.

★ Er staat bij de midden- en bovenbouw een team van overblijfkrachten dat goed met elkaar samenwerkt.

★ Er is een slecht weerplan wanneer de kinderen vanwege weersomstandigheden niet buiten kunnen spelen. Hierbij zorgen de leerkrachten voor de keuze van de activiteiten van de kinderen en de overblijfkrachten voor de begeleiding.

★ De samenwerking met de leerkrachten is goed. Zij halen aan het einde van de lunchpauze de kinderen op van het plein.

★ Jaarlijks is er voor de overblijfkrachten een update met betrekking tot de EHBO.

De John F. Kennedyschool kan trots zijn op het team van overblijfkrachten en deze positieve punten. Gefeliciteerd met de platina ster!

Een kort verslag van de tso naar aanleiding van observaties in de PC basisschool de Bron te Den Bosch op 9 en 14 juni 2022

Ingevuld door: Ed van Veen
13 juli 2022

Deze basisschool  heb ik een aantal jaren geleden reeds bezocht .

Met de groep overblijfkrachten  ( totaal 21) is  er op bovengenoemd  data  steeds aan  10 a 11 overblijfkrachten een training gegeven.

De tso  van de school wordt  dagelijks bezocht door ongeveer 200 leerlingen.

Wat op viel  tijdens deze dagen was een gemengde groep overblijfkrachten  van jong tot oud waar onderling een uitstekende sfeer heerste.

Twee cordinatrices begeleiden de overblijfkrachten .

De eerste tso observatie was op donderdag  9 juni en wel voor de groepen 1 t/m 3. Het eten verliep onder begeleiding van  2 overblijfkrachten in alle groepen gezellig.

De directie en het team van de school ondersteunen de overblijfkrachten waar dat nodig is.

 

Tops:Groep 1 t/m 3

Een groot speelplein voor de overblijfkinderen alleen voor groep 1 t/m 3 met veel spelactiviteiten zoals klimrek, glijbaan, zandbak , hoepels, ballen, kussens, karretjes enz.

 De afgesproken regels voor het plein worden goed gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld om met de karretjes en stepjes binnen de aangegeven lijnen op het speelplein te spelen .

In elke  bezochte groepen ( 1 t/m 3) waren twee overblijfkrachten die de kinderen begeleiden. De tso van De Bron  voldoet hiermee aan de algemene landelijke norm namelijk bij groep 1 t/m 3 dat bij ongeveer 12 kinderen een overblijfkracht werkzaam zou moeten zijn.

 Voor het eten wordt gestart met een kort gebed. Hierdoor kan de lunchpauze met de kinderen  in een rustige sfeer beginnen.

De tweede tso-observatie was op dinsdag 14 juni voor groepen 4 t/m 8

Tops:- Groep 4 t/m 8

Het verloop van de lunchpauze : eerst 10 minuten buiten spelen , daarna eten en vervolgens naar het veld gaan en spelen, verliep heel soepel.

Op dit veld zijn  veel speel activiteiten mogelijk zijn , is er veel speelruimte en is , veel groen aanwezig waardoor de kinderen in contact komen met de natuur.

In elke groep  , behalve in groep: 8 , twee overblijfkrachten die in de kinderen de lunchpauze begeleiden.Er

Er zijn bij de tso van de Bron veel vrijwilligers  betrokken.

Tips voor de tso

Het blijven zoeken naar overblijfkrachten die af en toe willen helpen.

Ouders  van nieuwe kleuters benaderen om mee te laten doen  in de overblijf.

Regelmatig nieuws over de tso plaatsen in de week/maandinfo. Bijvoorbeeld hoe verloopt de overblijf, wie zijn de overblijfkrachten , welk speelgoed is er enz. Dit is een goede manier om voor de tso reclame te maken en ouders te informeren.

De ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf met de overblijfkrachten en de kinderen o.l.v. van een BHV er van de school een keer per schooljaar oefenen.

In groep: 8 ging het vandaag tijdens het eten moeizaam. Ik heb begrepen dat de directeur nog met enkele jongens een gesprek zal hebben over hun gedrag ten op zichte van de overblijfkracht.

Een kort verslag van de tso naar aanleiding van de observatie in de Angela school te Echt

Maandag 18 oktober oktober 2021
Ingevuld door: Ed van Veen

Het was ruim twee jaar geleden dat er een tso- observatie werd verricht in de Angelaschool.
Er zijn een aantal zaken duidelijk veranderd. De kinderen eten nu in klassen en niet meer in gangen of in grote ruimtes in de school. Het gevolg is veel meer rust en structuur tijdens de lunchpauze bij het eten. Ook voor de overblijfkracht is er duidelijk meer overzicht.
De buitenspeelplaats voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is opgeknapt met heel veel spel mogelijkheden. Er is een “”stenen”” voetbalveld waar met zachte ballen gespeeld wordt. Er is ruimte om te hockeyen en tafeltennis te spelen. Er waren hoepels en er zijn bankjes om te zitten en gezellig met elkaar te praten.
De kleuters spelen op een apart speelplein, met veel ruimte en veel spelmogelijkheden zoals klimrek, karretjes enzovoort.

TOPS:
Er was vandaag een prima pedagogische sfeer tijdens het eten met veel meelevende overblijfkrachten
Het team van overblijfkrachten is weer aangevuld met enkele nieuwe leden
Er zijn veel buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen. Van de 175 kinderen bleven er vandaag rond 145 over en alle kinderen konden op de speelpleinen, ondanks de drukte bij de hogere groepen vrijuit spelen.
Niet onbelangrijk is dat de coördinatrice Mariska een BHV-cursus heeft gevolgd. Zij is de stuwende kracht achter het overblijfteam.
Het overblijfgeld is nog steeds een euro per kind per dag. Daarvoor wordt zelfs nog eventueel drinken of een kop soep aangeboden. Dit is werkelijk uniek.
Een goede sfeer betekent op de Angela school dat overblijfkrachten en leerkracht gezamenlijk met elkaar werken en elkaar steunen.

TIPS
Het opstellen van een slechtweerplan. Als vanwege slecht weer de kinderen niet naar de speelplaats kunnen en in de klas blijven , is het handig voor de overblijfkracht om te weten welke materialen er gebruikt kunnen worden. Zorg er voor dat in elke groep er 4 speel mogelijkheden zijn en noteer dit op een A4.
Nuttig is het ontruimingsplan met het overblijfteam door te nemen. Op veel basisscholen wordt tijdens het overblijven een keer per schooljaar de ontruiming met de kinderen en overblijfkrachten o.l.v. een BHV er geoefend.
In de na bespreking werd gesteld dat nieuw spelmateriaal vaak snel kapot wordt gemaakt door de kinderen. We hebben daar uitvoerig over gesproken. Hier volgt nog een advies. Je kunt eventueel nieuw spelmateriaal aanschaffen voor elke klas, waardoor zij ( de kinderen) verantwoordelijk zijn voor de verzorging van het spelmateriaal. Kinderen moeten leren dat je correct met speelmateriaal omgaat. Ook leerkrachten in de groep kunnen hierover een gesprek aangaan met hun leerlingen.

Observatie IBS de Horizon in Zaandam tijdens de coronacrises (observatie 25 juni 2020)

Op 8 juni startte basisschool de Horizon weer met de tso in de school.
Alle tso-ouders waren van harte welkom.
De bekende instructies van het RIVM werd met hen doorgenomen.
Thuis blijven als je verkouden bent, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en geen handen schudden.
De school heeft ruim 170 overblijfkinderen per dag verdeeld over 12 groepen. Dagelijks begeleiden ongeveer 15 overblijfkrachten de kinderen. De kinderen eten in hun eigen klas.

Door de coronamaatregelen werden de speeltijden aangepast voor de verschillende groepen. Er zijn nu drie speeltijden van ruim 20 minuten voor de verschillende groepen. Daardoor is het rustiger op het schoolplein en is er meer speelruimte voor de kinderen.

Een compliment voor de school hoe ze met de adviezen van het RIVM omgaan. Overal in het gebouw bij klassen en toiletten staan de aanwijzingen voor leerkrachten en kinderen hoe om te gaan met hygiëne tijdens deze coronapandemie. Daarnaast wordt dagelijks, tussen de middag, de toiletten ontsmet per toerbeurt door de leerkrachten.

Groepen 1 en 2 hebben hun eigen speelplein met een ruim spel aanbod. Karretjes om mee te rijden , een schommel een klimapparaat en een klein voetbalveldje.
Groep 3 t/m 8 speelt op een groot plein met een prachtige voetbal kooi. Er is een klimtoestel, en een kooi om te basketballen.

Bij het buitenspelen dient bij zeer warm en zonnig weer, zoals vandaag tijdens de observatie, gelet te worden op de kleuters (verbranding door de zon). Het advies is een paar grote parasols aan te schaffen voor het kleuterplein.

Het eten in diverse groepen verliep naar wens. In sommige groepen werd met de kinderen een filmpje bekeken via het digitale bord.

Nog steeds is er een tekort aan voldoende overblijfkrachten zodat ook vandaag ook een enkele leerkracht moest invallen om kinderen te begeleiden tijdens het eten.

De administratie en betaling van de tso worden digitaal geregeld.

Tenslotte wordt aan de ouders geadviseerd de kinderen voor het eten geen suikerhoudende dranken mee te geven.

Onderstaande overzicht maakt dit nog eens duidelijk hoeveel suiker er verbruikt wordt bij allerlei dranken.

Dit overzicht hangt bij de ingang van de school.
Al met al een goed draaiende tso.

Ed van Veen

Observatie Bonifatiusschool in Spanbroek

 

Deze observatie vond plaats 30 september 2019.

Het aantal overblijfkinderen in de Bonifatiusschool is gegroeid. Bij de laatste observatie 6 maart 2017 waren er maar 30 kinderen, vandaag 49.

Tijdens deze observatie bleek dat het overblijven goed georganiseerd is. Eerst komen de kleuters naar het overblijflokaal en daarna de kinderen van de overige groepen.

Liefst zes overblijfkrachten ontvingen de kinderen bij binnenkomst. Ze zaten bij een groepje kinderen en sommige van hen aten mee.

De kinderen zaten bij het eten. Er werd geluisterd naar de overblijfkracht en er werd netjes met het eten omgegaan.

Voordat de kinderen het lokaal ingingen werd hun presentie door de coördinatrice genoteerd.

Na het eten, spelen op de speelplaats met de mogelijkheid om 12.45 weer binnen te kunnen spelen waar vooral jonge kinderen gebruik van maakten.

Als de lunchpauze is afgelopen worden alle materialen met de kinderen samen opgeruimd.

De kleuters die hun tassen na het eten in een bak hebben gelegd, werden door de overblijfkrachten weer netjes naar hun groep gebracht.

 

Een aandachtspunt is de totale ontruiming van het gebouw met de kinderen tijdens de overblijftijd eenmaal te oefenen o.l.v. een BHV-er. Belangrijk is dat de overblijfkrachten op de hoogte zijn van de procedures. Overigens de aanwezigheid van de BHV-ers van de school staan op een lijst vermeld.

 

Slotopmerking: Een goed gestructureerde overblijf ( een compliment ook voor de nieuwe coördinatrice Patricia )met vandaag zowel tijdens het eten als buitenspelen een ontspannen sfeer.

 

Vervolgbericht (december 2019)

De coördinatrice heeft met de overblijfkrachten de overblijf geëvalueerd.

Ik citeer uit het verslag dat zij hiervan gemaakt heeft:

 

1 ) Iedereen is tevreden zoals het nu loopt, in het begin was iedereen benieuwd naar de veranderingen. Ik, Patricia, kwam als coördinator wel al een jaar werkzaam bij de TSO. Hierbij kwamen ook nog 5 nieuwe krachten bij. Dus voor iedereen was het even spannend of het wel zou werken.

2 ) Ze zijn blij met de duidelijke afspraken die ik gemaakt heb. Sommige waren bang om hun uren te verliezen of voor grote veranderingen. Het is gebleken dat dat allemaal wel meeviel. Iedereen houdt zijn uurtjes, sommige hebben zelf uitbreiding gehad omdat de TSO groeit. We zijn met spoed opzoek naar nog 1 of 2 krachten.

3 ) De veranderingen die er zijn gekomen daar zien ze de voordelen van in. Logboek, Bakken voor de kleuters om hun tas en of hun bakjes in te doen. Alle kleuters worden keurig naar hun groep terug gebracht als het weer tijd is om naar hun groep te gaan. Alle kinderen staan keurig in de rij, omdat het anders erg druk is en je weleens een kind kan missen met het aanmelden. De kinderen vinden de afspraken ook prettig. Het is altijd even wennen nieuwe afspraken en soms werkt het en soms niet.

4 ) We gaan nog wat nieuwe spellen kopen voor de kinderen uit de hogere groepen, zodat zij ook iets meer te doen hebben bij slecht weer. Dit is uit een vergadering gekomen die we pas gehad hebben.

Wij vergaderen ongeveer 3x per jaar, 1 omdat ik graag weet wat er speelt en 2 omdat het voor het team ook heel belangrijk is om elkaar eens te zien.

5 ) Van ouders komen er ook weleens vragen of een opmerking, daar kom ik altijd op terug bij de ouders. Ik overleg met het persoon en de leerkrachten als er iets is voor gevallen.

6 ) Alle tso medewerkers zijn tevreden en willen heel graag blijven zolang het werk het toelaat en de sfeer onderling zo blijft. Soms is er weleens wat maar dat wordt bij Patricia neergelegd en die lost het weer op.

 

Observatie GBS het Christal te Leusden.

Bijna alle kinderen van het Christal (ruim 145) blijven tussen de middag op school eten. Er waren vandaag,  januari 2019, een coördinatrice en zeven tso-medewerkers aanwezig.

De school is gevestigd in een nieuw gebouw en moet de speelplaats tussen de middag delen met een andere basisschool. De overblijf kinderen van deze school gaan eerst buiten spelen en daarna kunnen de kinderen van Het Christal de speelplaats gebruiken.

Er zijn vaste overblijfkrachten maar ook ouders die een paar keer jaar komen assisteren. In groep 0-1 en 1-2 begeleiden de overblijfkrachten het eten. In de overige groepen eten de kinderen o.l.v. de leerkracht. Tijdens het eten waren er in de twee genoemde groepen twee overblijfkrachten. Een vaste overblijfkracht en een ouder die enkele keren per schooljaar tijdens de tso begeleidt.

Na het eten gingen alle kinderen buitenspelen. Er wordt gespeeld in de zandbak, op een klimrek, er zijn karretjes en er werd gevoetbald met een zachte bal op een gedeelte van het plein.

De zeven tso- medewerkers hielden de kinderen goed in de gaten en er was een tso-medewerker met een oranje hesje die het toiletbezoek voor de kinderen regelde.

Dagelijks in de sporthal, naast de school, kan een groep overblijfkinderen per dag o.l.v. van een sportcoach een aantal spelletjes doen. Deze mogelijkheid is absoluut een verrijking voor de kinderen.

De tso wordt gecoördineerd door Xandra, die de organisatie en de uitvoering daarvan goed begeleid. Zij is de verbindingspersoon naar het team en de directie. Ze coacht de overblijfkrachten en de ouders en bij eventuele probleempjes tijdens de tso is zij degene die deze zaken oplost.

Een ander positief gegeven van deze school is de lage bijdrage die ouders voor hun kinderen bij de tso moeten betalen (zie hiervoor de onderstaande bijlage).

Het geheel maakte vandaag bij de observatie een goede indruk en de tso van het Christal is sinds enkele jaren terecht een Voorbeeld-school voor de tso.

Nieuwe ”vaste” overblijfkrachten volgen altijd een basistraining en voor de overige leden van het overblijfteam is jaarlijks een opfris-workshop.

De coördinatrice Sandra volgt twee keer per jaar een bijeenkomst voor de coördinatoren van de tso van andere basisscholen van de stichting Cordeo. Daar worden ervaringen gedeeld en nieuwe ontwikkelingen voor  de tso besproken.

Tenslotte enkele tips voor de tso naar aanleiding van deze observatie:

Het is aan te bevelen om de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijftijd jaarlijks met de tso-medewerkers en de kinderen te oefenen. Ik begrijp dat dit afgestemd moet worden met de andere school die in hetzelfde gebouw gevestigd is.

Ofschoon het aantal spel en speelmogelijkheden redelijk groot is, zou ook gedacht kunnen worden op een bepaald gedeelte van het plein een voetbalkooi te plaatsen. Nu vliegt de bal tijdens het voetbal soms het gehele plein rond.

Een andere suggestie is een klimmuur aan te leggen aan een wand bij het speelplein.Zie video you tube https://www.youtube.com/watch?v=bjafMDJo-I8

Ed van Veen

Bijgevoegd de beschrijving van de organisatie, financiële regeling en uitvoering van de tso in het Christal, zoals vermeld is in een nieuwsbrief aan de ouders (schooljaar 2018-2019):

Op het Christal bestaat de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven. De kinderen eten in hun eigen klas en spelen daarna een half uur buiten. De kosten hiervoor zijn laag doordat de ouders van de kinderen die overblijven een paar keer per jaar worden ingeroosterd tijdens de TSO.U betaalt voor de TSO €90,- per gezin per kalenderjaar. Hiervan wordt de vergoeding voor de coaches en de vaste overblijfkrachten betaald en worden materialen aangeschaft. U betaalt via een machtiging aan de school. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen betalen. De maanden waarop geïncasseerd wordt zijn maart en september. Mocht betaling achterwege blijven, dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind(eren) geen gebruik kunnen blijven maken van de TSO.

Wanneer uw kind overblijft op schoo,l wordt er van u verwacht dat u mee draait in het rooster voor het overblijven. Op deze manier kunnen we de kosten voor de TSO zo laag houden. Het rooster wordt verstuurd via de mail en staat op de website. Wanneer u niet kunt volgens rooster wordt er van u verwacht dat u ruilt met iemand op het rooster of een reserve ouder inschakelt. Dit laatste kan tegen betaling en de personen die u hiervoor kunt benaderen staan hieronder vermeld. Een ruiling of overname moet doorgegeven worden, zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Op maandag, dinsdag en donderdag bestaat het overblijfteam uit 8 overblijfkrachten waarvan er 4 vaste overblijfouders zijn en 1 coach. Op vrijdag bestaat het team uit 3 ouders (1 coach, 1 vast overblijfouder en 1 ouder die volgens rooster meedraait).

Mocht u mee willen draaien in het team van vaste overblijfkrachten, (u krijgt dan een 1-daagse cursus en ontvangt € 9,00 vergoeding per keer) wilt u dit dan aangeven bij de coördinator Xandra Tuinstra. U kunt 1 dag per week meedraaien of 1 keer per 2 weken als dat u beter uitkomt.

Ouders die door werk of ziekte onverwacht verhinderd zijn, kunnen tegen een vaste vergoeding van 9 euro per keer een vervanger vragen. Betaling van deze vergoeding dienen ouders zelf te regelen met de vervanger.

De TSO-coördinator is Xandra Tuinstra (schooljaar 2018-2019).

Observatie Sint Jan te Waarland

Het was dinsdag, 31 oktober 2018, een grote feestdag voor de TSO van de Sint Jan te Waarland. Voor de vierde maal werd de TSO bekroond met een gouden ster. Dit was reeds het geval in 2012, 2014 en 2016 ( zie www.tso-voorbeeldschool.nl). Voor deze vierde gouden ster ontving de TSO een oorkonde met een diamant ster.

Hoe is het mogelijk dat de TSO van de Sint Jan steeds na twee jaar een gouden ster krijgt toegekend (tso-observatie oktober 2018) ?

Er is al jaren lang een vaste groep van overblijfkrachten, die deze TSO dagelijks begeleiden. Ze wonen ook in het dorp en kennen de kinderen. Maar ook de dagelijkse begeleiding van de kinderen leidt zowel tijdens het eten als buitenspelen tot een fijn en ontspannen pedagogisch klimaat. De kinderen luisteren naar de overblijfkracht. Ze spreken rustig met elkaar tijdens het eten. Ze zitten tijdens het eten aan tafel en gaan netjes met het eten om. De houding van de overblijfkrachten ten aanzien van de kinderen is met respect. Er wordt op een vriendelijke maar duidelijke wijze iets aan de kinderen gevraagd.

Per dag blijven er ongeveer 55 kinderen over. Er zijn dan 5 overblijfkrachten aanwezig Eerst gaan de jongere kinderen eten en de oudere kinderen buitenspelen en na een half uur wordt er gewisseld. Het plein heeft een scala aan spelmogelijkheden: een klimrek, een glijbaan, bankjes om te zitten, een kleine groen strook, karretjes om te fietsen enz.

Bij slecht weer is er een slechtweerplan.

Dit schooljaar is men met de presentie begonnen om het digitale presentiesysteem van Edith in te voeren.

Op deze feestdag werd aan alle overblijfkinderen een lunch met belegde broodjes en een heerlijk drankje aangeboden.

Tijdens de uitreiking van de oorkonde werden de overblijfkrachten, de directie en het team maar ook de kinderen bedankt voor hun inzet. De directrice bedankte tenslotte de overblijfkrachten namens de school met een prachtige bos bloemen en vertelde dat ze trots was op de ouders die er voor zorgden dat de TSO dagelijks zo goed verliep.

Observatie IBS El Feth te Bergen op Zoom.

De school heeft 11 groepen waar per groep ruim 15 kinderen de lunchpauze in de school gebruiken. In elk groep was er een overblijfkracht die de kinderen begeleidde.
Observaties werden verricht tijdens de lunchpauze op 19 en 29 maart 2018.
Een samenvatting van deze observaties wordt hier weergegeven.

HET ETEN
• In alle groepen zaten de kinderen in groepjes tijdens het eten en was het een rustpunt tijdens de pauze. Verschillende overblijfkrachten gingen bij een groepje kinderen zitten tijdens het eten.
• Er heerste overal een gezellige en ontspannen sfeer.
• De kinderen luisterden naar de overblijfkracht en zaten tijdens het eten aan tafel .
• De overblijfkrachten begeleidden de kinderen op een fijne wijze. Zij hadden een prima houding naar de kinderen toe, voldoende overwicht, communiceren vriendelijk met de kinderen en hielden overzicht op de groep tijdens het eten.
• Er was vooraf en na de overblijftijd een overdracht tussen de overblijfkracht en leerkracht.

DE SPEELPLAATS
• De speeltijd voor groep 1 t/m 4 is slechts 15 minuten. Zij spelen onmiddellijk na de lestijd en eten in de klas na het spelen.
• Op het schoolplein zijn bankjes om te zitten, stoepkrijt, touwtje springen en in het voorjaar een zandbak om in te spelen..
• Voor groep 5 t/m 8 was vandaag naast het spelen op het grote plein, ook de mogelijkheid om te voetballen en te volleyballen en door een aantal meisjes werd gebruikt gemaakt van de groene strook om je evenwicht te bewaren bij het lopen over de boomstammen.
• Tijdens het buiten surveilleren waren er voldoende overblijfkrachten die het spelen van de kinderen in de gaten hielden.
De overblijf van El Feth maakte tijdens de twee observaties een uitstekende indruk. Er is tijdens de lunchpauze een goed pedagogisch klimaat en dat is zichtbaar in de begeleiding van de kinderen door de overblijfkrachten. Hun houding naar de kinderen is met respect en kinderen worden op een prettige maar duidelijke wijze aangesproken op hun gedrag
Maar ook het team en de directie ondersteunen dagelijks de overblijfkrachten en de onderlinge verhouding is goed. De overblijfkrachten kunnen bij hen terecht om probleempjes te bespreken of informatie te krijgen.
Met de directie is besproken aan welke voorwaarden nog voldaan zou moeten worden om in aanmerking te kunnen komen voor een keurmerk. De groep van overblijfkrachten zou nog wat uitgebreid kunnen worden en het aanstellen van een dagelijks aanspreekpunt ( een coördinatrice)is tevens een van de aandachtspunten.