Werving van overblijfkrachten

Hoe werft men overblijfouders ?

I Via de weekinfo, via het plaatselijke krantje maar ook door ouders die als ouder al behulpzaam zijn persoonlijk te benaderen. Zorg vooral voor een positieve uitstraling van het overblijven naar de ouders toe. Met de  huidige technische middelen  kan ook een kort filmpje  over het lunchuurtje gemaakt worden en op de website van de school geplaatst worden.

II Een thema-avond over overblijven voor de ouders van overblijvende kinderen werkt vaak prima, omdat ouders dan vernemen hoe het er bij het overblijven aan toe gaat. Vervolgens bieden na zo een avond vaak enkele ouders zich aan om mee te willen helpen.

III Er zijn scholen die met vaste overblijfkrachten werken en daarnaast een groep hulpouders hebben die af en toe meehelpen. Het principe is dan dat elke vaste overblijfkracht met een hulpouder samenwerkt .Sommige hulpouders worden op den duur vaste overblijfkrachten.

IV Het begeleiden van nieuwe overblijfkrachten is een belangrijk gegeven, waarop mensen beslissen of ze wel of niet willen helpen. Zorg dat er een overblijfteam  ontstaat.

Faciliteer  en ondersteun de overblijfkrachten. Een  redelijke vergoeding, een goede samenwerking met de directie en leerkrachten van de school . Eens per schooljaar een scholingsbijeenkomst en bijvoorbeeld. een gezellig afsluit van het schooljaar met een gezamenlijk etentje op deze wijze blijven overblijfkrachten langer verbonden aan de school.

Sinds de school verantwoordelijk is voor het overblijven mag er ook enig inzet verwacht worden van directie en team. Zij hebben vaak een groot netwerk onder de ouders en kunnen dit gebruiken om ouders attent te maken op de mogelijkheid om op de school als overblijfkracht mee te werken.