Auteur: Christiaan van Veen

Een kort verslag van de tso naar aanleiding van de observatie in de Angela school te Echt

Maandag 18 oktober oktober 2021
Ingevuld door: Ed van Veen

Het was ruim twee jaar geleden dat er een tso- observatie werd verricht in de Angelaschool.
Er zijn een aantal zaken duidelijk veranderd. De kinderen eten nu in klassen en niet meer in gangen of in grote ruimtes in de school. Het gevolg is veel meer rust en structuur tijdens de lunchpauze bij het eten. Ook voor de overblijfkracht is er duidelijk meer overzicht.
De buitenspeelplaats voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is opgeknapt met heel veel spel mogelijkheden. Er is een “”stenen”” voetbalveld waar met zachte ballen gespeeld wordt. Er is ruimte om te hockeyen en tafeltennis te spelen. Er waren hoepels en er zijn bankjes om te zitten en gezellig met elkaar te praten.
De kleuters spelen op een apart speelplein, met veel ruimte en veel spelmogelijkheden zoals klimrek, karretjes enzovoort.

TOPS:
Er was vandaag een prima pedagogische sfeer tijdens het eten met veel meelevende overblijfkrachten
Het team van overblijfkrachten is weer aangevuld met enkele nieuwe leden
Er zijn veel buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen. Van de 175 kinderen bleven er vandaag rond 145 over en alle kinderen konden op de speelpleinen, ondanks de drukte bij de hogere groepen vrijuit spelen.
Niet onbelangrijk is dat de coördinatrice Mariska een BHV-cursus heeft gevolgd. Zij is de stuwende kracht achter het overblijfteam.
Het overblijfgeld is nog steeds een euro per kind per dag. Daarvoor wordt zelfs nog eventueel drinken of een kop soep aangeboden. Dit is werkelijk uniek.
Een goede sfeer betekent op de Angela school dat overblijfkrachten en leerkracht gezamenlijk met elkaar werken en elkaar steunen.

TIPS
Het opstellen van een slechtweerplan. Als vanwege slecht weer de kinderen niet naar de speelplaats kunnen en in de klas blijven , is het handig voor de overblijfkracht om te weten welke materialen er gebruikt kunnen worden. Zorg er voor dat in elke groep er 4 speel mogelijkheden zijn en noteer dit op een A4.
Nuttig is het ontruimingsplan met het overblijfteam door te nemen. Op veel basisscholen wordt tijdens het overblijven een keer per schooljaar de ontruiming met de kinderen en overblijfkrachten o.l.v. een BHV er geoefend.
In de na bespreking werd gesteld dat nieuw spelmateriaal vaak snel kapot wordt gemaakt door de kinderen. We hebben daar uitvoerig over gesproken. Hier volgt nog een advies. Je kunt eventueel nieuw spelmateriaal aanschaffen voor elke klas, waardoor zij ( de kinderen) verantwoordelijk zijn voor de verzorging van het spelmateriaal. Kinderen moeten leren dat je correct met speelmateriaal omgaat. Ook leerkrachten in de groep kunnen hierover een gesprek aangaan met hun leerlingen.