Observatie GBS het Christal te Leusden.

Bijna alle kinderen van het Christal (ruim 145) blijven tussen de middag op school eten. Er waren vandaag,  januari 2019, een coördinatrice en zeven tso-medewerkers aanwezig.

De school is gevestigd in een nieuw gebouw en moet de speelplaats tussen de middag delen met een andere basisschool. De overblijf kinderen van deze school gaan eerst buiten spelen en daarna kunnen de kinderen van Het Christal de speelplaats gebruiken.

Er zijn vaste overblijfkrachten maar ook ouders die een paar keer jaar komen assisteren. In groep 0-1 en 1-2 begeleiden de overblijfkrachten het eten. In de overige groepen eten de kinderen o.l.v. de leerkracht. Tijdens het eten waren er in de twee genoemde groepen twee overblijfkrachten. Een vaste overblijfkracht en een ouder die enkele keren per schooljaar tijdens de tso begeleidt.

Na het eten gingen alle kinderen buitenspelen. Er wordt gespeeld in de zandbak, op een klimrek, er zijn karretjes en er werd gevoetbald met een zachte bal op een gedeelte van het plein.

De zeven tso- medewerkers hielden de kinderen goed in de gaten en er was een tso-medewerker met een oranje hesje die het toiletbezoek voor de kinderen regelde.

Dagelijks in de sporthal, naast de school, kan een groep overblijfkinderen per dag o.l.v. van een sportcoach een aantal spelletjes doen. Deze mogelijkheid is absoluut een verrijking voor de kinderen.

De tso wordt gecoördineerd door Xandra, die de organisatie en de uitvoering daarvan goed begeleid. Zij is de verbindingspersoon naar het team en de directie. Ze coacht de overblijfkrachten en de ouders en bij eventuele probleempjes tijdens de tso is zij degene die deze zaken oplost.

Een ander positief gegeven van deze school is de lage bijdrage die ouders voor hun kinderen bij de tso moeten betalen (zie hiervoor de onderstaande bijlage).

Het geheel maakte vandaag bij de observatie een goede indruk en de tso van het Christal is sinds enkele jaren terecht een Voorbeeld-school voor de tso.

Nieuwe ”vaste” overblijfkrachten volgen altijd een basistraining en voor de overige leden van het overblijfteam is jaarlijks een opfris-workshop.

De coördinatrice Sandra volgt twee keer per jaar een bijeenkomst voor de coördinatoren van de tso van andere basisscholen van de stichting Cordeo. Daar worden ervaringen gedeeld en nieuwe ontwikkelingen voor  de tso besproken.

Tenslotte enkele tips voor de tso naar aanleiding van deze observatie:

Het is aan te bevelen om de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijftijd jaarlijks met de tso-medewerkers en de kinderen te oefenen. Ik begrijp dat dit afgestemd moet worden met de andere school die in hetzelfde gebouw gevestigd is.

Ofschoon het aantal spel en speelmogelijkheden redelijk groot is, zou ook gedacht kunnen worden op een bepaald gedeelte van het plein een voetbalkooi te plaatsen. Nu vliegt de bal tijdens het voetbal soms het gehele plein rond.

Een andere suggestie is een klimmuur aan te leggen aan een wand bij het speelplein.Zie video you tube https://www.youtube.com/watch?v=bjafMDJo-I8

Ed van Veen

Bijgevoegd de beschrijving van de organisatie, financiële regeling en uitvoering van de tso in het Christal, zoals vermeld is in een nieuwsbrief aan de ouders (schooljaar 2018-2019):

Op het Christal bestaat de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven. De kinderen eten in hun eigen klas en spelen daarna een half uur buiten. De kosten hiervoor zijn laag doordat de ouders van de kinderen die overblijven een paar keer per jaar worden ingeroosterd tijdens de TSO.U betaalt voor de TSO €90,- per gezin per kalenderjaar. Hiervan wordt de vergoeding voor de coaches en de vaste overblijfkrachten betaald en worden materialen aangeschaft. U betaalt via een machtiging aan de school. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen betalen. De maanden waarop geïncasseerd wordt zijn maart en september. Mocht betaling achterwege blijven, dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind(eren) geen gebruik kunnen blijven maken van de TSO.

Wanneer uw kind overblijft op schoo,l wordt er van u verwacht dat u mee draait in het rooster voor het overblijven. Op deze manier kunnen we de kosten voor de TSO zo laag houden. Het rooster wordt verstuurd via de mail en staat op de website. Wanneer u niet kunt volgens rooster wordt er van u verwacht dat u ruilt met iemand op het rooster of een reserve ouder inschakelt. Dit laatste kan tegen betaling en de personen die u hiervoor kunt benaderen staan hieronder vermeld. Een ruiling of overname moet doorgegeven worden, zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Op maandag, dinsdag en donderdag bestaat het overblijfteam uit 8 overblijfkrachten waarvan er 4 vaste overblijfouders zijn en 1 coach. Op vrijdag bestaat het team uit 3 ouders (1 coach, 1 vast overblijfouder en 1 ouder die volgens rooster meedraait).

Mocht u mee willen draaien in het team van vaste overblijfkrachten, (u krijgt dan een 1-daagse cursus en ontvangt € 9,00 vergoeding per keer) wilt u dit dan aangeven bij de coördinator Xandra Tuinstra. U kunt 1 dag per week meedraaien of 1 keer per 2 weken als dat u beter uitkomt.

Ouders die door werk of ziekte onverwacht verhinderd zijn, kunnen tegen een vaste vergoeding van 9 euro per keer een vervanger vragen. Betaling van deze vergoeding dienen ouders zelf te regelen met de vervanger.

De TSO-coördinator is Xandra Tuinstra (schooljaar 2018-2019).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *