Observatie tso basisschool de Balein in de Rijp

 Basisschool de Balein  is een van de weinige scholen in deze regio  die geen continurooster heeft. De kinderen kunnen  dagelijks overblijven in een pauze tijd van  5 kwartier.

Tijdens deze observatie  (oktober 2023) waren er ruim 65 kinderen  die in de aula van de school gingen eten.

De groepen zitten bij elkaar aan tafeltjes en gaan na het eten  buitenspelen.

De tso van de Balein is een goed lopende organisatie die met hulp van een vast overblijfteam dagelijks het  overblijven verzorgt.

 Het vaste team van overblijfkrachten zat tijdens het eten verspreid aan verschillende tafeltjes. Vandaag waren er 6 overblijfkrachten voor begeleiding aanwezig.

Sommige van hen aten mee en overal waren er levendige gesprekjes met de kinderen.

De kinderen gingen netjes met het eten om; er was geen ongeoorloofde gedrag.

Tijdens het buitenspelen hebben de kleuters een eigen speelplaats en gaan de overige kinderen naar het voetbalveld of de verschillende klimtoestellen op het speelplein.

 

De overblijf van de Balein heeft als doel de kwaliteit en de voortgang van het overblijven te bewaken  en zo nodig te verbeteren.

Kwaliteit is een ruim begrip maar aan de volgende kwaliteitseisen voldoet de overblijf van de Balein.

 

1 De kwaliteit van het gebouw en de omgeving.

Er is voldoende ruimte binnen

Er is voldoende ruimte buiten

De ruimtes zijn schoon

 

2 De fysieke veiligheid

Het spelmateriaal is veilig

Het meubilair is veilig

De ruimtes zijn veilig

Er is hulp bij ongelukken

Het buitenspelen is veilig

Nood-telefoonnummers van ouders zijn bekend

 

3 De sfeer

Het is gezellig tijdens het overblijven

De sfeer is warm

De sfeer is ontspannen

Er zijn buiten leuke activiteiten

 

4 De rust

Er is voldoende begeleiding

De spullen staan van te voren klaar

De overblijfkrachten en kinderen kennen de regelds

Tijdens het eten wordt er niet gelopen

Binnen wordt er niet gerend.

De kinderen kennen de overblijfkrachten.

 

De school kan trots zijn op de overblijfkrachten en de kinderen die er dagelijks voor zorgen dat de lunchpauze op een fijne en ontspannen wijze wordt uitgevoerd.

 

Ed van Veen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *