Observatie tso van Kindcentrum  Wilhelmina in Helmond.

Op dinsdag 20 juni  2023 was het feest voor de tso van Kindcentrum Wilhelmina. Na vele observaties bleek dat de tso van de school voldeed aan de kwaliteitscriteria voor de tso. Dit werd beloond met een oorkonde met een gouden ster en deze werd door de directeur in ontvangst genomen.

Hier ging een lang traject aan vooraf. De school  heeft 17 klassen waarbij in de kleuterbouw  vaak 2 overblijfkrachten per groep de kinderen begeleiden. Vanaf groep 3 staat er in iedere groep een overblijfkracht.

De overblijfkrachten werken op maandag, dinsdag en donderdag. Zij verzorgen de begeleiding tijdens het eten en het buiten spelen. Zo hebben de leerkrachten van iedere groep op de genoemde dagen altijd een uur pauze.

De coördinatrice Ellen Veldhuis regelt de aanname en het inwerken  van nieuwe overblijfkrachten, verzorgt de dagelijkse bezetting van de groepen, ondersteunt de overblijfkrachten en is degene die bij niet juist gedrag van kinderen vaak de  problemen samen met de overblijfkrachten  oplost. Een zeer drukke baan. Tevens heeft zij aan het einde van elk  schooljaar een functioneringsgesprek met elk van de overblijfkrachten.

Zij heeft inmiddels ondersteuning van drie bouwcoördinatoren voor de tso namelijk een bouwcoördinator voor de kleuterbouw, een voor de middenbouw en een voor de bovenbouw. Zij rapporteren dagelijks dagelijks aan Ellen. Voor het  contact is een aparte app in werking gesteld, zodat de communicatie optimaal kan verlopen.

Het eten verliep tijdens de verschillende observaties, in de groepen, meestal gezellig o.l.v. een van de overblijfkrachten. De meeste overblijfkrachten hebben goed overwicht en begeleiden de leerlingen communicatief goed.

Na het eten gaan de overblijfkinderen  buiten spelen. Er is een apart speelplein voor de groepen 1 t/m 3 met veel spelmogelijkheden.

De groepen  4 t/m 8 spelen op een prachtig, groot speelplein met veel spelactiviteiten zoals klimrek, zandbak, stenen voetbalveld. Verder veel groen met bosjes en struiken waar de kinderen graag spelen en kennis maken met de natuur. Tevens is er een afgebakend gebied waar konijnen , kippen enz..rondlopen. Deze dieren worden elke dag door een groep kinderen tussen de middag o.l.v. een overblijfkracht verzorgd .

Voor het surveilleren bij groep 4 t/m 8 tijdens het spelen wordt voor het grote speelplein wekelijks aan iedere overblijfkracht een zone op het plein aangewezen waar gesurveilleerd dient te worden.

Al met al  verloopt de organisatie en de uitvoering van de tso zodanig dat het dagelijks voor de kinderen een fijne lunchpauze is.

De Wilhelminaschool kan trots zijn op het team van overblijfkrachten.

Gefeliciteerd met de gouden ster!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *