Een kort verslag van de tso naar aanleiding van observaties in de PC basisschool de Bron te Den Bosch op 9 en 14 juni 2022

Ingevuld door: Ed van Veen
13 juli 2022

Deze basisschool  heb ik een aantal jaren geleden reeds bezocht .

Met de groep overblijfkrachten  ( totaal 21) is  er op bovengenoemd  data  steeds aan  10 a 11 overblijfkrachten een training gegeven.

De tso  van de school wordt  dagelijks bezocht door ongeveer 200 leerlingen.

Wat op viel  tijdens deze dagen was een gemengde groep overblijfkrachten  van jong tot oud waar onderling een uitstekende sfeer heerste.

Twee cordinatrices begeleiden de overblijfkrachten .

De eerste tso observatie was op donderdag  9 juni en wel voor de groepen 1 t/m 3. Het eten verliep onder begeleiding van  2 overblijfkrachten in alle groepen gezellig.

De directie en het team van de school ondersteunen de overblijfkrachten waar dat nodig is.

 

Tops:Groep 1 t/m 3

Een groot speelplein voor de overblijfkinderen alleen voor groep 1 t/m 3 met veel spelactiviteiten zoals klimrek, glijbaan, zandbak , hoepels, ballen, kussens, karretjes enz.

 De afgesproken regels voor het plein worden goed gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld om met de karretjes en stepjes binnen de aangegeven lijnen op het speelplein te spelen .

In elke  bezochte groepen ( 1 t/m 3) waren twee overblijfkrachten die de kinderen begeleiden. De tso van De Bron  voldoet hiermee aan de algemene landelijke norm namelijk bij groep 1 t/m 3 dat bij ongeveer 12 kinderen een overblijfkracht werkzaam zou moeten zijn.

 Voor het eten wordt gestart met een kort gebed. Hierdoor kan de lunchpauze met de kinderen  in een rustige sfeer beginnen.

De tweede tso-observatie was op dinsdag 14 juni voor groepen 4 t/m 8

Tops:- Groep 4 t/m 8

Het verloop van de lunchpauze : eerst 10 minuten buiten spelen , daarna eten en vervolgens naar het veld gaan en spelen, verliep heel soepel.

Op dit veld zijn  veel speel activiteiten mogelijk zijn , is er veel speelruimte en is , veel groen aanwezig waardoor de kinderen in contact komen met de natuur.

In elke groep  , behalve in groep: 8 , twee overblijfkrachten die in de kinderen de lunchpauze begeleiden.Er

Er zijn bij de tso van de Bron veel vrijwilligers  betrokken.

Tips voor de tso

Het blijven zoeken naar overblijfkrachten die af en toe willen helpen.

Ouders  van nieuwe kleuters benaderen om mee te laten doen  in de overblijf.

Regelmatig nieuws over de tso plaatsen in de week/maandinfo. Bijvoorbeeld hoe verloopt de overblijf, wie zijn de overblijfkrachten , welk speelgoed is er enz. Dit is een goede manier om voor de tso reclame te maken en ouders te informeren.

De ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf met de overblijfkrachten en de kinderen o.l.v. van een BHV er van de school een keer per schooljaar oefenen.

In groep: 8 ging het vandaag tijdens het eten moeizaam. Ik heb begrepen dat de directeur nog met enkele jongens een gesprek zal hebben over hun gedrag ten op zichte van de overblijfkracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *