Observatie Juliana van Stolbergschool te Waalwijk

foto_blog_1
In deze basisschool blijven dagelijks ruim 180 kinderen tussen de middag over. Deze worden dagelijks  begeleid door ongeveer 14 overblijfkrachten. Een coördinatrice is het aanspreekpunt en zorgt voor een goed verloop van de pauze. Ik heb  het overblijven drie keer bekeken en wat opvalt is dat er buiten veel speelruimte is voor de kinderen.

De kleuters gaan eerst eten en spelen dan op hun eigen plein met daarbij een  grote speelweide. De midden –en bovenbouw kinderen spelen aan de achterkant van school. Daar is o.a. een voetbalkooi en een tafeltennistafel en kunnen vanuit de schuur andere speelmaterialen gebruikt worden.

De kinderen eten in hun eigen klas en er zitten ongeveer  15 overblijf kinderen per groep, waar bijna overal  een begeleidster aanwezig is.

De overblijfkrachten zorgen voor een fijn , gezellig pedagogisch klimaat, tijdens het eten. De overblijfkrachten hebben een luisterend oor, helpen de kinderen, hebben een vaste groep en houden de presentie van de kinderen bij.

De basisregels: zitten tijdens het eten, samen in een groepje eten en luisteren naar de overblijfkracht werd  in bijna alle groepen door de kinderen  nageleefd. In de meeste groepen had de begeleidende ouder ook  even de gelegenheid om met de kinderen een praatje te maken.

Alle overblijfkrachten hebben een basistraining gevolgd en hebben een VOG ingeleverd bij de directie van de school. Regelmatig zijn er bijeenkomsten o.l.v. de coördinatrice om actuele aandachtspunten te bespreken.

 

Enkele tips:

Een extra overblijfkracht  aanstellen die meehelpt bij de 4 kleutergroepen en/of de presentie van alle groepen noteert.

Veel kinderen krijgen tijdens de overblijf melk geschonken

In veel basisscholen nemen de overblijfkinderen zelf hun drinken mee. De overblijfkrachten hebben dan meer tijd voor de kleuters als dat zich bezig moeten houden met organisatorische zaken.

Een ander advies is de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf jaarlijks  met alle overblijfkinderen en overblijfkrachten te oefenen.

Tevens is de overblijfgroep bezig met  het ontwikkelen van een slechtweerplan.

Wanneer bovengenoemde adviezen zijn uitgewerkt zal er ongetwijfeld een keurmerk aan de overblijf van deze school worden toegekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *