Observatie basisschool de Balein in de Rijp

De Balein is de naam van de fusieschool St. Jozef en De Baanbreker in de Rijp. Op 1 augustus 2015 is deze school officieel van start gegaan. De overblijfgroepen van de twee scholen zijn bij elkaar gevoegd. Dit proces van samenwerking is onder leiding van de huidige directrice prima verlopen. Zij begeleidt en ondersteunt de overblijfgroep, die dagelijks aangestuurd wordt door twee coördinatrices.

Enkele gegevens:

Er blijven dagelijks meer dan 100 kinderen over in een grote gemeenschapsruimte.

De kleuters worden opgehaald uit de klassen.

Er zijn dagelijks 10 – 12 overblijfkrachten aanwezig, die tijdens het eten de presentie controleren en aan de tafels bij de kinderen vaak mee eten en zorgen dat het eten in een gezellige sfeer verloopt.

Voor het overblijven (TSO) maken de overblijfgroep van het online systeem ‘overblijven

met Edith’. De kosten van het overblijven zijn op dit moment €1,80 per overblijfmoment. In het nieuwe schooljaar wordt de bijdrage opnieuw vastgesteld met goedkeuring van de oudergeleding van de MR.

Een aantal  kwaliteitskenmerken vallen op  tijdens het buitenspelen na het eten.

De kleuters hebben een aparte speelruimte en er is gezorgd voor zoveel mogelijk variatie in het speelgoed.

Voor de overige groepen is er veel speelruimte, waardoor kinderen zich bezig kunnen houden met verschillende balspelen (zie onder staande video).

Er zijn enkele speel- en klim toestellen die veilig en stevig staan, waar aan de kinderen zich “geen buil” aan kunnen vallen.

Er zijn ook enkele bankjes  waar de kinderen even niets kunnen doen of een stripverhaal kunnen lezen.

Aangezien de speelruimte vrij groot is, is het voor de overblijfkrachten noodzakelijk verspreid te surveilleren.

Onder leiding van de coördinatrices  wordt de uitvoering  van de overblijf in samenwerking met de overblijfkrachten uitgewerkt. De organisatie wordt momenteel regelmatig geëvalueerd om eventueel verbeteringen aan te brengen.

De overblijfgroep bestaat  uit een “” bevlogen”” groep ouders, die de kinderen kennen, goed samenwerken en de taken onder elkaar verdelen.

De overblijfkrachten zorgen door hun optreden en communicatie met de kinderen voor een fijne sfeer tijdens de overblijftijd.

In gesprekken met enkele overblijfkinderen van groep 7 werd dit ook bevestigd. Ze zijn tevreden over de organisatie, maar vooral ook over de aangeboden speelruimte en spelmogelijkheden op de speelplaatsen.

Een aandachtspunt betreft de oefening van de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijftijd.

De basisschool de Balein is en blijft een voorbeeldschool voor de overblijf.

De school ontving reeds twee keer een gouden ster als keurmerk voor de organisatie en uitvoering van de overblijf.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *