Observatie Brede School de Kinkerbuurt

De brede School Kinkerbuurt zijn er veel kinderen die dagelijks tussen de middag overblijven. De coordinatrice Sandra Wouters heeft de leiding over een team van 33 mensen. 30 mensen staan op de groep en Sandra is erg gelukkig met 2 assistenten, die de boel draaiende houden als ze er een keer niet aanwezig kan zijn. Ook is ze erg blij met de 3 mannen die in het team zitten.
Op elke groep staan 2 mensen, in totaal op 14 groepen. De meeste werken 4 dagen per week, een enkeling werkt 2 dagen en kunnen elkaar prima aanvullen. Dit is voor de kinderen erg fijn, zij hebben vaste juffen op de groep, wat ze vertrouwen en veiligheid biedt.
Ik heb dit schooljaar drie keer een overblijftijd geobserveerd.
Een keer bij de 5 kleuterklassen ,vervolgens een keer bij de middenbouw groepen en tenslotte bij de bovenbouwgroepen.
Een gedeelte van het verslag n.a.v. de observatie bij de kleuters
“”‘Eerst gingen drie kleutergroepen buitenspelen en twee kleutergroepen eten en rond 12.30 uur gingen de speelgroepen naar de klas om te eten en de kinderen die gegeten hadden op de speelplaats spelen. Een verstandig besluit om de vijf overblijfgroepen niet tegelijk te laten spelen. Nu is er voor de kleuters meer speelruimte en kunnen de kleuters tijdens het spelen ook beter begeleid worden.
Elke groep wordt begeleid door twee overblijfkrachten. Veel van deze overblijfkrachten hebben tijdens het eten contact met de kinderen. Ze zitten bij de kinderen aan tafel en maken een praatje. Ze geven bijzonderheden door aan de leerkracht, hanteren de regels, maken tafels schoon na het eten , bedenken activiteiten. Ze vegen het lokaal aan en checken de presentielijst, helpen om drinkbekers open te maken en houden in de gaten of er genoeg wordt gegeten en gedronken en geven extra aandacht aan de kinderen die dat nodig hebben.
Wat opvalt is de grote mate van keuzemogelijkheden van spel na het eten in de verschillende klassen: van knikkerbaanspel tot lego, Kapla, Knex-speelgoed, knippen, met stiften kleuren etc. Zo kunnen de kinderen zich fijn ontspannen. Ook was er een overblijfkracht die met een paar kleuters uit een prentenboek ging voorlezen.””
Er blijven dagelijks honderden kinderen tijdens de lunchpauze over op deze school. Onder leiding van de coördinatrices Sandra en Zainab wordt het overblijven aangestuurd. Onder hun leiding wordt ook regelmatig kritisch met de overblijfkrachten naar hun eigen functioneren gekeken en gewerkt aan teambuilding. Deze overblijforganisatie is daarmee een mooi voorbeeld van een lerende en professionele organisatie.
Tot slot is dit team van overblijfkrachten ook een geslaagd voorbeeld van integratie van verschillende culturen die in goed overleg de overblijfkinderen begeleiden. De Kinkerbuurtschool kan trots zijn op deze groep overblijfouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *