Observatie in de Angela school te Echt (vlakbij Sittard).

Sinds een aantal jaren kom ik jaarlijks het overblijven observeren op de genoemde school. Daaraan wordt meestal  een workshop gekoppeld. De school is gevestigd in een voormalig nonnenklooster en gemoderniseerd tot een basisschool.

Van de ruim 220 leerlingen blijven er dagelijks bijna 160 kinderen over. Hiervoor is een behoorlijke organisatie vereist. De ruim 50 kleuters eten in een grote hal en zitten gezellig aan tafeltjes met elkaar te eten. Bijzonder is wel dat het drinken voor de kinderen door de overblijf wordt geleverd. De overblijfkrachten verzorgen dit vooraf. Ditzelfde geldt ook voor de overige groepen. Het bijzondere is dat het overblijfgeld per kind niet meer is dan 1 euro per dag, een bedrag dat  bij het overblijven op de meeste basisscholen veel hoger is.

De kleuters spelen na het eten apart op een buitenplein. Is het slecht weer en kunnen de kleuters  niet buiten spelen, dag gaan ze in de hal spelen waar een groot aanbod is van spelmogelijkheden. Naast kleuren, tekenen  is het  gebruik van barbies mogelijk. Ook de speelzaal wordt gebruikt voor spelletjes o.l.v. van een van de  overblijfkrachten. Twee kinderen van groep 8 ondersteunen de overblijfkrachten dagelijks tijdens het spelen van de kleuters.

Tijdens een observatie heb ik ook vaak gesprekjes met de oudere overblijfkinderen, waarbij gevraagd hoe zij de organisatie vinden.De kinderen van groep 8 waren tevreden over de dagelijkse vrije keuze binnen of buiten spelen, over het aanbod van speelmaterialen en over de begeleiding door n de ouders. De jongens vonden alleen dat er te weinig speelruimte is om te kunnen voetballen. De kinderen mogen na het eten kiezen tussen binnenblijven of buitenspelen. Binnen is er een voetbalspel, tafeltennistafels; er zijn stripverhalen en oneindig veel spelletjes.

Alle overblijfkrachten hebben een VOG  ingeleverd en de basistraining voor overblijfkrachten gevolgd. Ieder schooljaar  wordt er een workshop gevolgd zoals: Omgaan met opvallend gedrag, EHBO-activiteiten en soms een opfriscursus. Ook de ontruiming van het gebouw wordt ieder schooljaar tijdens de overblijf een keer geoefend. Momenteel zijn er twee coördinatrices die dagelijks als aanspreekpunt fungeren voor de ruim 12 overblijfkrachten per dag. Veel van de overblijfkrachten zijn al jaren verbonden aan de school maar ook nieuwe jonge ouders melden zich aan als overblijfkracht. De  school het reeds twee keer een keurmerk ontvangen (gouden ster voor de organisatie en de uitvoering van de overblijf).

Een  van de sterke zijden in deze school is de samenwerking  tussen team, directie en de overblijfkrachten. Zijn er echt onoverkomelijke problemen met het gedrag van kinderen dan kan de overblijfgroep ”terugvallen” op team en directie.

Misschien niet overal gebruikelijk maar de directeur van de school is vaak aanwezig tijdens bijeenkomsten van de overblijfkrachten en ook geïnteresseerd in het wel en wee van hen.

Tijdens de laatste observatie is aangegeven dat de vele voetballers van groep 7 en 8 beter tussen de middag na het eten op een braak liggend terrein tegenover de school zouden kunnen gaan voetballen. Op het huidige schoolplein spelen ruim 100 overblijfkinderen van groep 3 t/m 8. Indien de voetballende overblijfkinderen ergens anders gaan spelen, ontstaat er meer speelruimte voor de overige kinderen. Er wordt naar oplossingen gezocht.

Al met al een voorbeeldschool voor het overblijven.
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *