Observatie in de Bonifatiusschool te Spanbroek.

Het is leuk een observatie te doen op een dorpsschool. In januari was ik in Spanbroek , voor een basistraining in de Bonifatiusschool, en in de lunchpauze heb ik het overblijven in deze school bekeken. waar bleek dat van de ruim 300 leerlingen er maar een klein gedeelte gebruik maakt om de lunchpauze in de school door te brengen.

De organisatie en de uitvoering van de overblijf in de Bonifatiusschool zijn prima geregeld. Er waren vandaag voor 32 kinderen en 3 overblijfkrachten in een overblijflokaal die tijdens het eten goed contact hadden met de overblijfkinderen en dat deden op een prettige wijze.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zaten gezamenlijk in een overblijflokaal.
Zijn er meer dan 35 leerlingen voor het overblijven dan is er een tweede ruimte beschikbaar. De oudere kinderen gaan dan eten in de hal.

Er was een presentielijst om de aanwezigheid van de opgegeven kinderen te controleren.

De overblijfbetaling vindt plaats door middel van bonnen ter waarde van één keer overblijven. De bonnen kunnen gekocht worden in boekjes van 10 stuks. De bonnenboekjes zijn elke 1e dinsdag en 1e vrijdag van de maand bij de inschrijving te koop in de grote leshal. In de schoolkalender, nieuwsbrief en op de agenda van de website staat vermeld wanneer de boekjes verkocht worden Deze wijze van werken bevalt de overblijfkrachten goed , aangezien een van overblijfouders bij betaling van de bonnen contact heeft met de ouders van de overblijfkinderen .
Bij het invoeren van de digitalisering van de betaling verdwijnt dit contact. Een reden waarom sommige basisscholen bij de overblijf niet kiezen voor digitalisering.

Naast de organisatie was ook het pedagogisch klimaat “dik in orde”, want:

1) De overblijfkrachten aten met de kinderen mee in een groepje.
2) Ze praatten gezellig met de overblijfkinderen.
3) Er werden complimentjes gegeven.
4) Waar nodig, werden de kinderen herinnerd aan de afspraken
5) Elk kind ruimde zijn eigen spullen op.

De kinderen konden , na het eten, kiezen om binnen of buiten te gaan spelen. Het aanbod binnen was vrij groot namelijk: biljarten , een voetbaltafel, stempelen ,kleuren ,tekenen , vlechten ,plaatjes plakken enz.
Vandaag speelden ruim 10 kinderen binnen.
Sommige kinderen speelden eerst op de speelplaats en gingen na een tijdje naar binnen om in het overblijflokaal te spelen. Dit alles verliep in een rustige sfeer.
Een van de overblijfkrachten was bij het spelen in het overblijflokaal en de overige hielden op de speelplaats toezicht.
Buiten is er veel speelruimte met klimtoestellen , een mogelijkheid tot voetballen en wat speelmateriaal
Er is een slechtweer plan als er niet buiten gespeeld kan worden, vanwege erg slecht weer.

Tenslotte was is er nog het advies de ontruiming van het gebouw een keer per school jaar te oefenen tijdens de overblijftijd.
De overblijf in de Bonifatiusschool te Spanbroek voldoet aan verschillende kwaliteitscriteria voor een goede overblijf .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *