Observatie GBS de Waterspiegel te Almere

Op donderdag 26 november jl. heb ik het overblijven van basisschool De Waterspiegel geobserveerd en nabesproken met de twee coördinatrices, Oostke en Armanda. In deze school observeer ik minimaal een keer per schooljaar het overblijven.

Er maken van de 145 kinderen dagelijks bijna 130 kinderen gebruik van de lunchpauze tussen de middag. De overblijfkrachten komen in het overblijflokaal tijdig bij elkaar om samen het logboek door te nemen.

Aangezien er per dag verschillende overblijfkrachten actief zijn, is er voor gekozen om na iedere overblijftijd de positieve en negatieve ervaringen van de begeleiding met elkaar te bespreken en afspraken die er gemaakt zijn met kinderen te noteren in het logboek.

Het overblijflokaal is, sinds kort, versierd met een aantal kinderschilderijen en aan de wand hangt een overzicht van de overblijfafspraken, wie de BHV-ers van de school zijn en op welke dag ze aanwezig zijn. Ook staan er instructies hoe te handelen als het alarm van de school afgaat en het gebouw ontruimd moet worden.

De leerkrachten eten met de kinderen en in de groepen 1/2, 2/3 en 4/5 zijn ze slechts een kwartier aanwezig waarna een overblijfkracht de begeleiding tijdens het eten van de leerkracht overneemt.

Na het eten gaan de verschillende groepen buitenspelen onder begeleiding van de overblijfkrachten. Het buiten speelmateriaal is klaar gezet voor de kinderen.

Het grote speelplein is verdeeld in twee zones. Een speelzone voor de kleuters met o.a. een zandbak, een klimrek, kleden, een zithoekje, steppen en karretjes. De andere speelzone is voor kinderen van groep 3 t/m 8 waar naast balspelen, zoals handballen, basketbalnet, voldoende ruimte is om te spelen. Er mag in deze zone niet gevoetbald worden en daarom gaan er elke dag 16 kinderen van groep: 5 t/m 8 naar een soort stenen voetbalveld in de wijk. De loopafstand is ongeveer 6 minuten.

Vandaag was een heerlijke zonnige dag en dat was merkbaar aan de kinderen tijdens het buitenspelen

Veel kleuters speelden in de zandbak, er werd kleden neergelegd om heerlijk in de zon te zitten, de karretjes en stepjes werden veelvuldig gebruikt. Een van de overblijfkrachten organiseerde en speelde samen met de kinderen een partijtje handbal. In een rustig hoekje zat een meisje schooltje te spelen met enkele klasgenoten.

Op het plein waren er constant 4 overblijfkrachten aanwezig. Een vijfde ging met een groep kinderen naar het stenen voetbalveld. De zesde overblijfkracht zorgde voor het klaarzetten van het speelmateriaal in de school (het overblijflokaal).

De overblijfkinderen mogen om kwart voor een er voor kiezen om als ze dat willen van buiten naar het overblijflokaal te gaan om een activiteit te doen. Kleuren, tekenen, met autootjes spelen, kapla gebruik, Donald Ducks lezen enzovoorts.

Ondanks het zonnige weer werd er door een groot aantal kinderen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Vooral het inkleuren van kleurplaten is er in trek (Sinterklaas). Om 1 uur werden zowel op het speelplein als in het overblijflokaal alle gebruikte materialen door kinderen o.l.v. van een overblijfkracht op geruimd. Even later werden de kinderen opgehaald door de leerkracht van de groep voor de middaglessen. Na afloop kwamen de zes overblijfkrachten weer in het overblijflokaal bij elkaar om kort aan te geven hoe de overblijf verlopen was.

In de nabespreking heb ik aangegeven dat de organisatie prima geregeld is. Er is een grote keuze van spelmogelijkheden en het contact met de kinderen is prettig.

Enkele tips zijn er ook gegeven zoals de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf een keer per schooljaar te oefenen met de kinderen en de overblijfkrachten.

Ook is het advies om de overblijfkracht die de voetbalkinderen begeleidt , te voorzien van enkele EHBO-attributen en een telefoon. Nog beter is het met twee overblijfkrachten deze groep te begeleiden.

Ed van Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *