Observatie basisschool de Bron te Amsterdam

Op vrijdag 25 september jl. heb ik het overblijven van basisschool De Bron geobserveerd en nabesproken met de twee coördinatrices, Najat en Norra. Op deze school begeleid ik het overblijven al enige jaren.

De Bron is een goede en gezellige buurtschool in het hart van de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Het overblijven op deze school vindt tussen 12:00 en 12.55 uur plaats. De kinderen blijven onder begeleiding van een overblijfkracht in hun klas/bouw als huiskamer. Tijdens de overblijf gelden dezelfde omgangsvormen als tijdens de schooltijden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kinderen het leuk en prettig vinden om over te blijven.

Bij groep 3 trof ik twee wat verschillende overblijfsituaties aan. In de ene groep zaten de kinderen rustig te eten. In de andere groep, die groter was, liepen de kinderen tijdens het eten en was het wat rumoeriger. De tweede overblijfkracht van deze groep kwam pas na twaalven aan, waardoor de andere overblijfkracht er even alleen voor stond. Dit is nabesproken met de twee coördinatrices. Een overblijfkracht die te laat komt, kan natuurlijk niet.

In groep 4/5 werd er na het eten vrolijk gedanst onder leiding van een overblijfkracht. De kinderen mochten hierbij ook aangeven welke liedjes ze wilden hoorden. Het geheel maakte een gezellige indruk.

In groep 5 was het wat onrustiger. Dit kwam doordat er geen speelmateriaal voor de kinderen was. Zij mochten, na het eten, niet het materiaal van de school gebruiken. Het is belangrijk dat er voor materiaal gezorgd wordt, want het was nu duidelijk te zien dat dit verveling tot gevolg had bij de kinderen. Eén jongen was ook even de klas uitgestuurd door de overblijfkracht.

In groep 7 heerste een ontspannende en gezellige sfeer, maar werd er tijdens het eten al een spelletje vier-op-een-rij gespeeld. De kinderen moeten voortaan eerst eten, daarna is het tijd voor leuke dingen zoals een spelletje doen. Op mijn vraag wat er anders zou kunnen bij het overblijven, gaf een meisje aan dat het nog wel iets rustiger kon zijn bij het naar binnen gaan na het buitenspelen.

Over het algemeen verliep de organisatie van het overblijven goed, zo heb ik de coördinatrices na afloop verteld. Twee leerkrachten die ik kort gesproken heb (uit groep 3 en 7) waren ook tevreden over hoe het overblijven loopt. Dit is in het verleden wel eens anders geweest, gaf de leerkracht uit groep 3 aan.

Tijdens de nabespreking met Najat en Norra heb ik het ook nog kort gehad over het inwerken van nieuwe overblijfkrachten. Er is net een nieuwe overblijfkracht gestart en zij werd geplaatst in groep 8. Navraag levert op dat dit een bewuste keuze is: in deze groep blijven maar weinig kinderen over, vaak ook kinderen van overblijfkrachten. Het is in dit geval dus een vrij makkelijke groep.

Ik heb nog een aantal tips gegeven, zoals bijvoorbeeld het laten proefdraaien van een overblijfkracht voor een periode van twee weken om te kijken of het bevalt aan beide kanten. Ook moet een overblijfkracht voordat zij begint op de hoogte te zijn van de regels die tijdens het overblijven gelden.

 

Al met al maakt de school het uitgangspunt van gezellig en leuk overblijven zeker waar.

 

 
Ed van Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *