Observatie de Vlaamse Reus te Amsterdam.

De OBS de Vlaamse Reus is een basisschool waar heel veel kinderen tussen de middag de lunch gebruiken.

Er zijn dertien groepen waar kinderen tussen de middag overblijven. Dit betekent dat er dagelijks ruim 200 kinderen van dit aanbod van de school gebruik maken.

In november 2016 vonden er twee observaties plaats tijdens de overblijftijd. De eerste observatie betrof de groepen 1t/m 3  en vervolgens de groepen 4 t/m 8.

Het team bestaat uit  ongeveer  26 overblijfkrachten. Bijna elke groep heeft twee overblijfkrachten als begeleidster. De leiding van het overblijfteam is in handen van twee coördinatrices die dagelijks de overblijfkrachten ontvangen in de  teamkamer, vooraf mededelingen en instructies geven en na afloop van de overblijftijd met alle overblijfkrachten de belangrijkste gebeurtenissen bespreken.

De kinderen eten in hun eigen lokaal en mogen als ze klaar zijn met eten divers speelmateriaal gebruiken, voordat dat ze buiten gaan spelen.

De kleuters spelen op een apart speelplein en kunnen zo hun eigen kleuterspelletjes doen

De overige groepen spelen op een aantal speelvelden  achter de school, waar gevoetbald kan worden maar waar ook klim– en klautertoestellen zijn. Deze speelvelden zijn van de gemeente.

Door het grote aantal kinderen dat in de loop van de jaren is gaan overblijven is de pauze zo georganiseerd dat een aantal groepen eerst gaan buitenspelen en daarna gaan  eten en na een half uur volgt een wisseling van de groepen.

De taken van de overblijfkracht zijn: begeleiden van de kinderen tijdens het eten , de lokalen na het eten weer op orde brengen,  met de kinderen naar buiten gaan ,aldaar actief meedoen en surveilleren en vervolgens de kinderen weer naar de klas terug te brengen.

Wat mij opviel tijdens de observaties was de fijne en goede omgang met de kinderen. De meeste overblijfkrachten hadden een luisterend oor voor de kinderen en vele van hen zijn zeer geliefd bij de kinderen. Dit bleek uit de vele gesprekken die ik met de kinderen in de midden- en bovenbouw gevoerd heb.

Speciaal de begeleidsters van de kinderen van groep 7 en 8 gingen op een leuke, realistische wijze om met de verschillende pre pubers van deze groepen.

Er zijn in de Vlaamse Reus in het team van overblijfkrachten enkele overblijfkrachten die al meer dan 10 jaar aan de school verbonden zijn. Het team van overblijfkrachten is in de loop van de jaren weinig veranderd. Men vindt het gezellig met elkaar en de faciliteiten zijn er prima. Naast de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding is ook de samenwerking  van de overblijfkrachten met de directie en het team en de twee coördinatrices een voorbeeld waarom  deze vrijwilligers  graag  bij de overblijf op deze school betrokken blijven.

Een of twee keer per jaar gaan het overblijfteam samen gezellig uit eten. Dit versterkt eveneens de teamband.

Deze observaties  werden verricht op  de dagen dat er voor het overblijfteam een opfriscursus georganiseerd was , waar praktisch alle vrijwilligers aan deelnamen  en waar hun ervaringen besproken werden  en aangevuld werden met nieuwe tips.

Vooral tips over hoe communiceer ik met opvallende kinderen. Wat zijn de valkuilen en waar kan of moet ik op letten.

Een aanbeveling naar aanleiding van deze observaties is het ontruimingsplan op te nemen bij de overblijf en door een BHV-er van de school de overblijfkrachten te informeren  hoe gehandeld moet worden bij een eventuele ontruiming van het gebouw.

Voor het overige is de organisatie en de uitvoering van de overblijf van de Vlaamse Reus een voorbeeld voor andere basisscholen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *