Observatie basisschool Sint Vitus te Bussum

 • De school heeft de organisatie van het overblijven uitbesteed aan een Kinderopvangorganisatie. Zij zorgen voor de coordinatrice, regelen de betalingen en werven vrijwillige overblijfkrachten.
 • Er blijven dagelijks ruim 180 kinderen tussen de middag over. Een fors aantal , die hoofzakelijk in hun lokaal eten onder begeleiding van een overblijfkracht.
 • Bijna in ieder lokaal is er voldoende ruimte voor de kinderen. De groepsgrootte varieert van 12-20 kinderen per groep, alleen in groep 6/7 waren vandaag ruim 30 kinderen.
 • Om de overblijfkinderen in de groep aan te spreken wordt praktisch in alle groepen door de overblijfkrachten gebruik gemaakt van een handteken om aan te geven dat de ze iets wilde zeggen tegen de groep.
 • In gesprekken met kinderen van de bovenbouw bleek tijdens deze observatie dat zij erg tevreden waren over de spel-en speelmogelijkheden tijdens de overblijftijd en de begeleiding van de ouders.
 • De kleuters spelen op een apart plein, de andere kinderen op het schoolplein.
 • Door het groeiend aantal overblijfkinderen is de speeltijd voor groep 3 t/m 8 verdeeld over twee tijden. Vanaf 12 uur tot 12.25 spelen groep 6 t/m 8 buiten en daarna groep 3 t/m 5.
 • Zo is er, meer speelruimte voor alle kinderen gecreëerd.
 • Iedere overblijfdag spreken de medewerkers na de overblijftijd met de coördinatrice hun belevenissen door. Hierbij worden positieve en negatieve ervaringen met elkaar uitgewisseld. Belangrijke gebeurtenissen worden ook in een schrift per groep verwerkt.
 • Belangrijk en nuttig is dat de coördinatrice geen groep heeft en kan rondlopen, helpt bij de knelpunten maar ook kan zien of de afgesproken afspraken door kinderen en overblijfkrachten worden nagekomen.
 • Een eventuele verbetering zou kunnen zijn het invoeren van plaskaartjes voor de speelpleinen waardoor er beter zicht is hoeveel kinderen naar het toilet gaan en ook weer terugkomen.
 • Nu het spelen van de oudere kinderen op het schoolplein meer ruimte biedt voor hen en er dus meer speelmogelijkheden zijn , wordt er gedacht om in de toekomst vaste speelplekken te vormen op het plein zoals een speelplek voetballen, tafeltennis, leeshoekjes met donald ducks , stripverhaaltjes bij de bomen, een speelplek om touwtje te kunnen springen enz.
 • Elke overblijfkracht die op het speelplein surveilleert , begeleidt op een speelplek een van de genoemde activiteiten.
 • Het is de moeite waard om dit als proef met de kinderen eens uit te proberen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *