Observatie de Waterwilg te Nootdorp

De r.-k. Basisschool De waterwilg is een grote basisschool.

 • Er zijn 22 groepen waarvan de kinderen tussen de middag overblijven
 • Een keer per schooljaar vinden er in mei observaties plaats. De eerste observatie betrof de groepen 1 t/m 3 en vervolgens een observatie voor groep 4 t/m 8
 • De 7 groepen kleuters werden begeleid tijdens het eten en spelen door een groep gemotiveerde overblijfkrachten. Veel van hen zijn bijna dagelijks in dezelfde groep aanwezig. De kleuters zaten in groepjes met elkaar samen te eten. De overblijfkracht at in verschillende groepen mee.
 • Uit gesprekken met verschillende leerkrachten bleek, dat zij tevreden waren over de huidige wijze van begeleiding van hun kinderen door de overblijfkrachten.
 • Na het eten gingen de kinderen buiten spelen op een plein met goed hekwerk.
 • De coördinatrice bij de kleuters zorgt dat de bakken met speelmateriaal klaar staan zodat de kleuters zelf kunnen kiezen.
 • Het buitenspelen verliep tijdens deze zonnige dag in een fijne sfeer. Nauwelijks was merkbaar dat er veel kinderen van groep: 3 er bij speelden.
 • Er werd door een van de ouders goed in de gaten gehouden als de kinderen naar het toilet wilden gaan.
 • Overigens is het verstandig dat bij een voetbalgebiedje, waar kinderen van groep: 3, speelden, constant een overblijfkracht surveilleert, aangezien de bal nog wel eens over het hek verdwijnt.
 • Lukt het buitenspelen niet vanwege slecht weer, dan is er in de klassen voldoende speelmateriaal aanwezig om binnen te spelen
 • Twee aandachtspunten:
 • Momenteel is er een tekort aan overblijfkrachten.
 • Het advies is ouders van nieuw in te schrijven kleuters als hulpouder regelmatig bij de begeleiding van de kleuters te betrekken.
 • In groep 3 en 4, dat zijn totaal zes groepen eten de leerkrachten met de kinderen.
 • De overblijfkrachten verzorgen het buitenspelen van deze groepen.
 • De kinderen van groep: 3 spelen op het kleuterplein.
 • De groepen 5 t/m 8 aten in de kantine van de voetbalvereniging Nootdorp, dat vlak bij de school gevestigd is. Dit waren bijna 100 kinderen.
 • De kinderen konden in de voetbalkantine eten, maar tijdens deze observatie gingen ze vanwege het zonnige weer op het terras van de kantine eten.
 • Na het eten konden ze spelen op een van de sportvelden van deze vereniging. Dit biedt de mogelijkheid tot veel bal spelen maar ook het gebruik van kleden om hutten te bouwen. Ruimte genoeg.
 • Bij slecht weer kunnen in de kantine spelletjes gedaan worden en kan ook door een gedeelte van de kinderen in de aangrenzende sporthal een spel gespeeld worden.
 • Ook hier bij de bovenbouwgroepen is dagelijks een coördinatrice aanwezig die de zaken coördineert.
 • Naast de twee coördinatrices is er een administratieve kracht in de school die de overblijf ondersteunt, ouders ontvangt bij de inloop en eventuele knelpunten met de coördinatrices doorneemt.”
 • In het begin van elk schooljaar is er een verplichte bijeenkomst voor alle overblijfkrachten als een soort start van het nieuwe schooljaar
 • De school volgt de kanjermethode en tijdens de eerste bijeenkomst van ieder nieuw schooljaar wordt de procedures van de kanjertraining in een vereenvoudigd pakket aan de overblijfkrachten aangeboden en besproken.
 • Aan het einde van het schooljaar volgt via een enquête altijd een evaluatie van het afgelopen schooljaar.
 • Nieuwe overblijfkrachten volgen een basistraining en zorgen voor een VOG.
 • De overblijfkrachten ontvangen voor “”hun werk “”de toegestane vrijwilligersvergoeding.
 • De basisschool de Waterwilg is een voorbeeldschool voor de overblijf
 • De school ontving reeds twee keer een gouden ster als keurmerk voor de organisatie en uitvoering van de overblijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *