TSO-observatie Sint Barbaraschool te Tuitjehorn.

Observatie eind november 2014.

In deze aflevering enkele gegevens over de TSO in een dorpsschool te Tuitjehorn.
De Sint Barbaraschool bestaat uit 14 groepen, is een middelgrote school, waar dagelijks ruim 70 kinderen van de TSO gebruik maken. Zij eten in drie klaslokalen.
De TSO van de school ontving in januari 2013 de gouden ster voor de organisatie en uitvoering van de overblijf.

Enkele kwaliteitskenmerken waar aan de TSO van de school aan voldeed en nog aan voldoet:

De organisatie: dagelijkse controle van de presentie van de kinderen, voldoende overblijfkrachten, gevarieerd speelgoed en een vaste structuur tijdens de overblijf (eten vanaf 12.15 naar de speelplaats, om 12.45 nemen de leerkrachten de surveillance op het plein over, wanneer de overige kinderen weer op het plein komen. De overblijfkleuters worden door de overblijfkrachten terug gebracht naar de klassen).

De goede uitvoering van de overblijf betrof vooral het pedagogisch klimaat tijdens de overblijf.
Er zijn vijf afspraken voor de kinderen die worden vermeld in het informatieboekje over de TSO:
1. Kinderen moeten op hun plek blijven zitten tot de overblijfkrachten een signaal geven dat mag worden gespeeld.
2. Naar buiten gaan mag alleen met een overblijfkracht.
3. Kinderen mogen niet in school rondhangen.
4. Wij tolereren geen discriminerend gedrag, grote monden, of ander gedrag waarbij de regels worden overtreden.
5. Door de kinderen dient met respect te worden omgegaan met andermans spullen. Het is niet de bedoeling dat aan spullen van andere overblijfkinderen wordt gezeten, of dat deze worden meegenomen.

Het streven van de bereidwillige overblijfkrachten is om het overblijven zo huiselijk en rustig mogelijk te laten verlopen. Het is niet de bedoeling dat zij steeds als politieagent moeten optreden.

Tijdens deze observatie bleek dat het de overblijfkrachten met de kinderen een goede sfeer weten te creëren. Er was mondeling contact met kinderen in alle leeftijdsgroepen, kinderen werden geholpen, er werden complimentjes gegeven en er werd actief meegespeeld met de kinderen op de speelplaats en spelletjes in gang gezet.
Uit gesprekken met oudere overblijfkinderen werd duidelijk dat ze tevreden zijn over de begeleiding tijdens het overblijven en de betrokken overblijfkrachten erg waarderen.
De groep overblijfkrachten bestaat uit 7 personen, waarvan er vijf al jaren lang het overblijven begeleiden. Op een na hebben ze een basistraining gevolgd en de twee coördinatrices, elke TSO-dag is een van hen aanwezig, een coördinatorentraining. Daarnaast is er eens in de twee jaar een updateworkshop voor de hele groep overblijfkrachten.
Hieronder een korte impressie van het schoolplein met zijn vele spelmogelijkheden voor de kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *