TSO-observatie de Schothorst te Hengelo

Op donderdag 28 augustus heb ik een observatie bezoek gebracht aan de basisschool de Schothorst.
Iedere overblijfkracht was ruim een kwartier voor tijd aanwezig om de presentielijsten op te halen in de teamkamer. Tevens was daar de coördinatrice Heike Borggreve, die de laatste instructies gaf.

Heel ontspannen gingen de overblijfkrachten met de kinderen om in de kleutergroepen in hun eigen klaslokaal.
Stel je voor een overblijfkracht voor zeven kinderen in groep: 1 en een overblijfkracht voor tien overblijfkinderen in groep: 2. Heel gezellig en kindvriendelijk en er was een goed contact tussen kinderen en de overblijfkracht tijdens de lunch.
De middenbouwgroepen waren drukker bezet met kinderen. In groep 3 en 4 waren samen ruim 25 kinderen waar twee ouders de kinderen begeleidden. Hier was het aanmerkelijk levendiger. Groep 5 en 6 waren eveneens samengevoegd met eveneens ruim 25 kinderen. Ook hier waren twee ouders die begeleidden.
In beide groepen werd voor het eten eerst de presentie via de lijsten gecontroleerd. Ieder opgegeven kind bleek aanwezig te zijn.
Tenslotte groep 7/ 8 met ruim tien kinderen in een klaslokaal met de begeleiding van een ouder.
Het eten verliep in een gezellige sfeer.

Na het eten naar de speelplaatsen. De school ligt in een prachtige groene omgeving en met heel veel speelruimte voor de kinderen. De kinderen kunnen hart ophalen. Karretjes, steppen, klimtoestellen, schommels een stenen veld om te voetballen voor de jongere kinderen en een grasveld voor de oudere kinderen.
De overblijfkrachten liepen verspreid te surveilleren over de grote speelruimte.

Onderstaand filmpje geeft een kort impressie hiervan.
Na de observatie was er een korte nabespreking met de overblijfkrachten over de gang van zaken.
Eén van de tips is bij gebruik van schommels door kinderen: zorg dat er altijd een overblijfkracht in de buurt is.
In de nabespreking kwam ter sprake dat enkele nieuwe overblijfkrachten niet op de hoogte waren van de BHV’ers. Wat is de rol van hen, wanneer kan je een beroep op hen doen.
Een ander aandachtspunt was de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf. Ook hier is uitvoerig over gesproken.
De bespreking werd afgesloten met de conclusie dat de organisatie en de uitvoering van het overblijven in de Schothorst goed geregeld zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *